กล้อง DMS

กล้องตรวจจับพฤติกรรมผู้ขับขี่ - DMS

Driver Monitoring System

JC400D - กล้องตรวจจับพฤติกรรมผู้ขับขี่

JC400D กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่

ตัวอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ตรวจจับ ที่คอยทำหน้าที่ตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

เช่น การละสายตาออกจากช่องจราจร ง่วง อ่อนเพลีย หลับในขณะขับขี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่