Blog – Medium skin Highlight

เราร่วมเป็นกรรมการในการประกวดโปรเจค

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 คุณอุเทน ยะตั๋น ( ผู้จัดการ )​ บริษัท เวิลด์จีพีเอสแทรคเกอร์ จำกัด​ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน​ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยภายใน​ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย​...

Read More

เราร่วมเช็น MOU ม.ราชภัฏเชียงราย

บริษัท เวิลด์จีพีเอส แทรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันจัดทำโครงการ Reskill & Upskill เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความรู้ความ เข้าใจและพัฒนาทักษะฝีมือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ่งขึ้นสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ เข้าทำงานกับบริษัททันทีเมื่อผ่านเกณฑ์ของบริษัท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม...

Read More

ให้ความรู้ด้าน GIS กับน้องๆ คณะ IT ม.ราชภัฏเชียงราย

การบรรยายและให้ความรู้เรื่อง GIS (geographic information system) ให้กับ นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นการให้ความรู้กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบหลักของระบบ GIS (geographic information system) บนระบบติดตามยานพาหนะ (GPS : Global Positioning System) แบบ...

Read More